Samlingssted evakuering Nygaten

Bli værende ved samlingsplassen og avvent frem til brannvesen, politi eller brannverleder har gitt instruksjoner om annet.