Generell brannverninstruks for våre eiendommer

 1. Lær deg hvor brannutløsere og slokkeutstyr befinner seg i bygningen.
 2. Sørg for å holde gangveier og nødutganger fri for hindringer.
 3. Ikke bruk heis i tilfelle av brann. Bruk trapper.
 4. Hvis du oppdager en brann, ring straks 110 og varsle andre naboer.
 5. Prøv å slokke brannen hvis det er trygt å gjøre det. Hvis ikke, forlat bygningen så raskt som mulig.
 6. Lukk dører og vinduer på vei ut for å hindre spredning av brannen.
 7. Møt på avtalt samlingssted utenfor bygningen.
 8. Vent på at brannvesenet skal ankomme og følg deres instruksjoner.
 9. Ikke gå tilbake inn i bygningen før det er sikkert å gjøre det.

Fire protection instructions:

 1. Learn where fire triggers and extinguishing equipment are located in the building.
 2. Make sure to keep walkways and emergency exits clear of obstacles.
 3. Do not use the lift in case of fire. Use stairs.
 4. If you discover a fire, immediately call 110 and notify other neighbors.
 5. Try to put out the fire if it is safe to do so. If not, leave the building as quickly as possible.
 6. Close doors and windows on the way out to prevent the fire from spreading.
 7. Meet at the agreed meeting place outside the building.
 8. Wait for the fire brigade to arrive and follow their instructions.
 9. Do not re-enter the building until it is safe to do so.

Klikk på adressen der du bor for å se kart som viser samlingsted ved evakuering